English version

Cahiers du Centre de Logique, vol. 14

Referenties

Kristof De Clercq, Logica in communicatie
volume 14 van de Cahiers du Centre de logique, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve (België), 2005, 221 bladzijden
ISBN 2-87209-793-7, 29 euro

Dit Cahier kan besteld worden bij de uitgever Academia-L'Harmattan.

Samenvatting

De titel Logica in Communicatie geeft het algemene probleemveld aan, waarvan in dit cahier twee centrale aspecten worden uitgewerkt: vragen en de dynamiek van overtuigingen—technisch gesproken: erotetische logica en 'belief revision'. Beide aspecten spelen een belangrijke rol in zowel ons dagdagelijks denken als in de wetenschappen.

De belangrijkste voorstellen in de literatuur zijn enkel van toepassing op sterk geïdealiseerde actoren, en dus praktisch onbruikbaar: mensen zijn niet logisch alwetend, noch hebben ze een consistent geheel van overtuigingen.

Door te steunen op adaptieve logica's slaagt de auteur erin de belangrijkste voorstellen te veralgemenen, zodat ze ook bruikbaar zijn voor minder geïdealiseerde actoren. De meta-theorie voor deze nieuwe logica's wordt in volle technisch detail uitgewerkt.

Het cahier wordt ingeleid door Diderik Batens en Joke Meheus.

17 l 16 l 15 l 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1

 
   

 

7 september 2009