NCNL

Het Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica (NCNL/ CNRL) werd gesticht op 21 mei 1955. Het genootschap beoogt de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek in zowel de wijsgerige als de wiskundige logica, en dit in de verschillende Belgische universitaire instellingen.

Het Centrum publiceert het tijdschrift Logique et Analyse en de Cahiers du Centre de Logique, organiseert lezingen, seminaries en colloquia. Het steunt het Belgisch Genootschap voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Onderzoek betreffende standaard en niet-standaard logica's in hun toepassingscontexten, in het bijzonder wiskunde, wetenschapsfilosofie, artificiële intelligentie, taalfilosofie en argumentatie, maakt het voorwerp uit van een overeenkomst met het Nationaal Fonds voor Fundamenteel Onderzoek.

 

  Statuten   Prijs
14 februari 2014